×

این قالب

ایده پول ساز کسب و کار شماست

قالب حرفه ای یادگیری

مخصوص فروش آموزش

در حوزه های مختلف کسب و کار

۲۰%

اشتراک ۱ ماهه کانال تحلیل
حرفه ای

۲۰ دانشجو
تومان۲۰۰٫۰۰۰
آموزش کسب درآمد متاورس

کسب درآمد از متاورس
آماتور تا حرفه ای

۱۰ ساعت آموزش
۲۶ دانشجو
تومان۲٫۲۰۰٫۰۰۰
۵۰%

مشاوره سبد سرمایه گذاری
حرفه ای

۳۰ دقیقه آموزش
۰ دانشجو
تومان۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آمار ما در یک نگاه

نشان دهنده موفقیت

ما می باشد

دوره اموزشی

۴
دوره آموزشی

دانشجو

۳۵۲۵
دانشجو

زمان آموزش

۶۹ ساعت
ساعت آموزش

جوایز

۹۸۹
فارغ التحصیل

کتاب راهنمای بازاریابی

با این کتاب میتوانید بهترین بازریاب ایران شوید

نظر دانشجو های ما

بصورت تصویری با دانشجو های ما آشنا شوید